Equips de protecció individual

 • Roba laboral

  Roba laboral

 • Guants de treball

  Guants de treball

 • Calçat de seguretat

  Calçat de seguretat

 • Protecció auditiva

  Protecció auditiva

 • Ulleres de protecció i seguretat

  Ulleres de protecció i seguretat

 • Mascaretes de protecció respiratòria

  Mascaretes de protecció respiratòria

 • Cascos de seguretat

  Cascos de seguretat

 • Protecció Covid 19

  Protecció Covid 19

La seguretat laboral és una prioritat per a qualsevol empresa. Els accidents o lesions en el lloc de treball poden tenir conseqüències greus, tant per als treballadors com per a l'empresa. Per això, és important assegurar-se que tots els treballadors estiguin protegits amb els equips adequats.

Els equips de protecció individual (EPI) són una part essencial de la seguretat laboral. Es tracta d'un conjunt de dispositius dissenyats per a protegir el treballador de perills potencials en el lloc de treball. Aquests dispositius poden incloure ulleres de protecció, cascos de protecció, guants protectors, botes de seguretat, màscares de protecció, jaquetes i pantalons reflectors, etc.

Per a triar els EPI adequats, és important considerar el tipus de treball que es realitzarà i els riscos als quals s'estarà exposat. Per exemple, si es manejarà materials pesats o perillosos, serà necessari utilitzar guants protectors, un dels EPIS més crucials.

Equips de protecció individual per a la seguretat laboral

Troba els EPIS que necessites per a treballar al millor preu i de la millor qualitat en Esteba.com, la botiga líder per a professionals de la construcció.

És molt important anar protegit en el lloc de treball tant per a complir les normatives de seguretat laboral com per a estar segur i evitar accidents laborals.

Protegeix-te bé amb EPIS d'alta qualitat contra riscos laborals

En el món de la protecció laboral tots els elements EPIS són importants, per això hem de tenir tots els equips necessaris i actualitzats. Hi ha diversos tipus de EPIS o protecció laboral que són molt usats. D'entre tots ells destaquem els següents:

 • Guants de treball: tenen la utilitat de protegir les mans i els dits de lesions per contacte amb superfícies perilloses, productes químics nocius, així com corts o burxades.

 • Calçat de seguretat: gràcies a les seves soles i puntes d'alta resistència podem trepitjar superfícies irregulars, tallants o amb conductivitat a l'electricitat, sense que per això hàgim de renunciar a la comoditat.

 • Ulleres de seguretat: ofereixen protecció d'ulls al contacte amb partícules volants, líquids o objectes punxants.

 • Cascos de seguretat: protegeixen el cap dels professionals davant de cops o caigudes d'objectes.

 • Roba laboral: ens permet anar còmodes en el treball però assegurances davant agents químics o elements externs, productes químics nocius o cremades.

 • Protecció auditiva: eviten l'exposició a sorolls d'alts decibels, sobretot en espais de treball on aquests sorolls siguin presents de manera constant.

 • Màscares de protecció respiratòria: impedeixen que entrin partícules tòxiques en les nostres vies respiratòries i pulmons que poden provocar intoxicacions.

Què són els EPIS?

Són els equips de protecció individual, que s'han d'utilitzar per a evitar diferents riscos laborals. Cadascun d'ells ha de passar una normativa de requisits mínims perquè siguin aptes.

On puc comprar EPIS online?

És molt senzill, a la nostra botiga en línia Esteba.com trobaràs tots els equips de EPIS homologats per a qualsevol treball. Des d'equips per a paletes als més sofisticats equips de protecció per a químics.