Numeració i pictogrames

  • Numeració i pictogrames

    Numeració i pictogrames

Numeració i pictogrames: números per a cases, façanes i portes

Els números per a cases són elements essencials en la identificació i decoració d'habitatges. Aquests són alguns aspectes importants a considerar:

  • Funcionalitat: El seu propòsit principal és identificar de manera clara i precisa el número d'un habitatge dins d'un carrer o zona. Això és crucial per al lliurament de correu, serveis d'emergència, visites, entre altres.
  • Materials: Poden estar fets de diversos materials com a metall (acer inoxidable, bronze, alumini), ceràmica, plàstic, fusta, o fins i tot vidre. L'elecció del material depèn de l'estil de la casa i de la durabilitat desitjada.
  • Disseny i estil: Els números per a cases venen en una varietat d'estils, des de clàssics i elegants fins a moderns i minimalistes. El disseny triat pot complementar l'arquitectura i l'estil de l'habitatge.
  • Visibilitat: És important que siguin prou grans i contrastants amb el fons on es col·loquen per a ser fàcilment visibles des del carrer.
  • Instal·lació: Poden instal·lar-se directament en la façana de la casa, en una bústia, en un pal al jardí, o en qualsevol altre lloc visible des del front de la propietat.
  • Il·luminació: Alguns números per a cases inclouen il·luminació, la qual cosa és especialment útil per a millorar la visibilitat durant la nit.
  • Personalització: Existeix l'opció de personalitzar-los, la qual cosa permet als propietaris afegir un toc únic als seus habitatges.