Interruptors i sensors

 • Interruptors i sensors

  Interruptors i sensors

Els interruptors i sensors tenen una àmplia varietat d'aplicacions i usos en diferents contextos. Els més comuns són els següents.

Interruptors

 • Interruptors de llum: Aquests són els interruptors més comuns en llars i edificis. S'utilitzen per a encendre i apagar la il·luminació en diferents àrees, com a habitacions, passadissos i exteriors.
 • Interruptors d'aparells elèctrics: S'utilitzen per a encendre i apagar electrodomèstics i equips elèctrics, com a ventiladors, televisors, rentadores i altres dispositius.
 • Interruptors de seguretat: En entorns industrials i comercials, s'utilitzen interruptors de seguretat per a detenir de manera immediata l'operació de maquinària perillosa en cas d'emergència.
 • Interruptors de control: Aquests interruptors s'utilitzen en sistemes de control, automatització i domòtica per a activar o desactivar funcions específiques, com a sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat.

Sensors

 • Sensors de moviment: S'utilitzen en il·luminació automatitzada per a encendre i apagar les llums quan detecten moviment en una àrea. Són comuns en passadissos, escales i àrees d'alt trànsit.
 • Sensors de proximitat: Aquests sensors detecten la presència o proximitat d'objectes sense contacte físic directe. S'utilitzen en aplicacions com a pantalles tàctils, sistemes d'estacionament automàtic i control de portes automàtiques.
 • Sensors de temperatura: S'utilitzen per a mesurar i controlar la temperatura en sistemes de calefacció, refrigeració i climatització, així com en aplicacions industrials i científiques.
 • Sensors d'humitat: Aquests sensors mesuren el nivell d'humitat en l'aire i s'utilitzen en sistemes de control de climatització, hivernacles i monitoratge ambiental.
 • Sensors de llum: Detecten la intensitat de la llum ambiental i s'utilitzen en sistemes d'il·luminació automàtica, regulació de lluminositat en pantalles i estalvi d'energia.
 • Sensors de gas: S'empren per a detectar la presència de gasos perillosos o inflamables en entorns industrials, comercials i residencials.
 • Sensors de presència: Són utilitzats en sistemes de seguretat i automatització per a detectar la presència de persones en àrees restringides o per a activar dispositius com a alarmes o sistemes de reg.