Portes d'interior semimassisses xapades

  • Portes semimassises fusta MDF 5mm

    Portes semimassises fusta MDF 5mm

  • Portes semimassises fusta MDF 8mm

    Portes semimassises fusta MDF 8mm

Comprar portes interiors de fusta

Descobreix el catàleg de portes d'interior de fusta de la botiga d'Esteba. Comptem amb una gamma de portes amb els millors acabats i durabilitat davant de cops i ratllades.

Les portes són un dels elements protagonistes dins de l'estil decoratiu d'una llar i hem de tenir en presnet una sèrie de punts perquè la nostra elecció sigui un encert. Per això, a Esteba et proposem els següents consells per a escollir les portes d'interior de fusta de la teva pròxima instal·lació:

Conèixer la mesura de la porta d'interior: quin és l'ample i l'alçada que ha de tenir la porta segons l'espai del que disposem.

Decidir el tipus de fusta per a les portes: cada tipus de fusta té unes propietats diferents. Abans d'escollir el tipus de fusta per a les nostres portes d'interior hem de considerar quina és la més adequada segons les condicions del lloc d'instal·lació.

Preu de les portes interiors de fusta: cada material i cada acabat té unes característiques i un valor diferent. Descobreix el preu de la nostra gamma de portes dins les fitxes de producte de cadascuna d'elles on trobaràs totes les especificacions.

Com s'instal·la una porta d'interior de fusta?

1. Abans de procedir amb la instal·lació de la porta de fusta, el primer pas és mesurar l'espai en el qual instal·larem, d'aquesta manera, el marc i la porta encaixarà de manera perfecta en aquest espai.

2. Una vegada calculat l'espai és moment de col·locar i ajustar el premarc de fusta.

3. Després d'haver col·locat el premarc, és el moment de col·locar i fixar el marc. En aquest punt és imprescindible comprovar que tots els elements, tant els verticals com els horitzontals, es troben completament alineats.

4. Una vegada col·locat el marc, ha arribat el moment en què l'escuma de poliuretà passa a l'acció. S'emplena el buit amb aquesta escuma i una vegada sec, eliminem les restes amb un cúter o qualsevol element tallant.

5. Situem els adhesius de muntatge enganxats al premarc, les guarnicions i finalment, els elements decoratius i les guarnicions superiors.