Taulers MDF

 • MDF Prim

  MDF Prim

 • Taulers MDF normals

  Taulers MDF normals

 • Taulers MDF Hidròfugs

  Taulers MDF Hidròfugs

 • Taulers MDF ignífugs

  Taulers MDF ignífugs

 • Taulers MDF Light

  Taulers MDF Light

 • Taulers MDF lacats

  Taulers MDF lacats

Què són els taulers MDF o DM de mitja densitat?

Els taulers MDF o DM de mitja densitat, estan fabricats amb fibres de fusta i resines sintètiques encolades i premsades a alta pressió i temperatura. Amb aquest procés, els taulers MDF aconsegueixen una major densitat que els taulers aglomerats o els taulers contraxapats.

Dins dels taulers MDF podem trobar diversos tipus de taulers MDF segons el procés de fabricació i els productes químics afegits: per exemple taulers MDF hidròfugs, taulers MDF ignífugs, taulers MDF Light, taulers MDF prims, taulers MDF lacats, etc.

Composició dels taulers MDF o DM de fibres de mitja densitat:

Els taulers MDF de mitja densitat, estan formats per fibres de fusta, adhesiu, recobriment i additius amb una composició aproximada del 80% de fibra, 10% de resina sintètica, 7% d’aigua i fins a 1% de parafina.

L’obtenció de les fibres per als taulers MDF de mitja densitat, s’obtenen escalfant les partícules de fusta i forçant el seu pas a través dels discos rotatius del desfibrador, posteriorment s’asseguen, s’encolen i formen una espècie de manta de fibres a la que s’aplica pressió i calor per obtenir el tauler MDF de mitja densitat. Les espècies de fusta utilitzades a Espanya per a la fabricació de taulers MDF són els pins i l’eucalipte.

Els adhesius utilitzats per a la fabricació dels taulers MDF de fibres de mitja densitat, depenen de les característiques i propietats del tauler MDF que es vulgui obtenir: Urea - formol (UF), Urea - melamina - formol (MUF), Fenol - formaldehid (PF). L’última tendència al sector és l’ús de les coles d’isocianat (PMDI) per a la seva utilització en aplicacions exteriors.

Els additius adients (producte químic) a les fibres de fusta s’utilitzen per obtenir, millorar i modificar les propietats dels taulers MDF de mitja densitat. Els aditius més habituals són les ceres i la parafina, però també s’utilitzen productes ignífugs, insecticides, fungicides i enduridors.

Tipus de recobriments per els taulers MDF o DM de fibres de mitja densitat:

Els recobriments més habituals per als taulers MDF de mitja densitat són la melamina, les xapes precompostes, els papers lacats, els rexapats de xapa de fusta natural, etc. La tendència més actual per als taulers MDF de mitja densitat gràcies al seu tipus de superfície, és el lacat i el pintat.

Avantatges dels taulers MDF o DM de fibres de mitja densitat:

Color i estructura uniforme, alta estabilitat, durabilitat, elevada densitat i ens permeten una mecanització excel·lent.
Densitat mitjana: 500 i 800 kg/m3.

Aplicacions dels taulers MDF de fibres de mitja densitat:

Els taulers MDF de fibres de mitja densitat són ideals per a la fabricació de mobiliari, components estructurals, embalatges, estands per a fires, aplicacions en edificis públics, laboratoris, etc.
Els taulers MDF de fibres de mitja densitat s'utilitzen actualment de forma molt comú en el sector de la fusteria per a la fabricació de portes plafonades (bastidors i plafons) i planes (paraments i bastidors), bastiments i tapajuntes.
Per a la fabricació de mobles en tots els sectors: mobles de cuina i mobles de bany especialment per a portes en relleu, motllures i tot tipus de superfícies que requereixin una superfície suau i amb motllures.
En construcció, els taulers de MDF de fibres de mitja densitat s'utilitzen en la construcció de bases de cobertes, divisions interiors, envans, prefabricats, bases de sòls i multitud d'aplicacions més.

Disposem de gran varietat de taulers MDF de fibres de mitja densitat amb un gran ventall de mesures.