Protecció auditiva

  • Protecció auditiva

    Protecció auditiva

Comprar protecció auditiva

La protecció auditiva es imprescindible per reduir l'exposició d’alts nivells de soroll a l’entorn laboral.

La recomanació oficial és utilitzar protectors auditius en aquelles feines on es superen els 80dB. Així mateix, la legislació vigent fa obligatòria la seva aplicació en els entorns laborals que superen els 85 dB i en aquells que poden arribar de forma puntual als 137 dB.

L'exposició prolongada a sorolls amb alts decibels són un element de risc laboral molt present en sectors com l'industrial o el sector de la construcció. No comptar amb una bona protecció pot conduir a greus problemes auditius, que podrien acabar ocasionant sordesa permanent.

Per què comprar protecció auditiva?

Els protectors individuals auditius són vitals en els treballs on l'exposició de soroll és elevada i constant. Enfront aquesta situació, necessitem disposar d’un bon equip per atenuar el soroll i reduir la seva exposició.

És bàsic realitzar una correcta identificació del nivell del soroll del nostre entorn laboral. Una vegada identificat el grau d'exposició, ja podrem prendre mesures de prevenció i apostar per l'ús dels equips de protecció auditiva convenients.

Quina protecció auditiva triar?

En el nostre catàleg de protectors individuals auditius, disposem de diferents tipus per a protegir el professional dels sorolls derivats de l'activitat laboral. Els protectors auditius són un element més de l’equip de protecció a la feina, per tant, l’elecció del més adient ha de realitzar-se considerant la resta d’elements de protecció individual que fan servir els nostres professionals.

Des d’Esteba posem a la vostra disposició marques certificades especialitzades en la protecció auditiva, que ofereixen protecció tant interna com externa:

Protecció auditiva de diadema: la protecció auditiva del tipus diadema és la protecció externa més utilitzada. És una bona forma de cobrir íntegrament les orelles i absorbir al màxim el nivell del soroll. Aquest tipus de protector també vaig reduir la pressió de les orelles i ofereix un major confort als treballadors.

Protectors auditius de tap: es tracta de protectors auditius interns l'aplicació dels quals és dins de l'orella. Són una gran opció, ja que malgrat són molt lleugers, proporcionen al professional una atenuació permanent i completa del soroll.