Terra exterior massís Flandes

Mostrant 10 resultats de 10

 
Característiques
Disponibilitat
Preu (sense IVA)
Dte.
Preu net (sense IVA)

Mostrant 10 resultats de 10

Què són els terres de pi de Flandes per exteriors?

Els terres de pi Flandes per exteriors (de fusta WoodWork), estan fabricats en làmines de pi nòrdic i tractats a l'autoclau a classe 3 i 4 en diversos acabats per realitzar terres exteriors decoratius i funcionals en jardins, terrasses, parcs públics, piscines, etc.

Què és el tractament a l'autoclau per a terra de pi?

Serveix per protegir de manera efectiva la fusta de pi massís de Flandes contra la humitat, els fongs i insectes (incloent tèrmits), la mateixa fusta se sotmet a un tractament a l'autoclau "buit i pressió" impregnant fins al cor per agents conservants. Aquests agents estan regulats i no suposen risc per als éssers humans ni el medi ambient. També protegeix la fusta per suportar les condicions més adverses quan està instal·lada a l'exterior i en contacte permanent i directe amb el terra o fins i tot amb l'aigua dolça.

Classificació de la fusta tractada a l'autoclau per a terres de pi massís de Flandes per exteriors:

  • Classe III: Fusta situada a l'exterior sense contacte amb la humitat de la terra i exposada als agents atmosfèrics i humidificació freqüent com els balcons, tancaments, mobles de jardí i elements de decoració exterior.
  • Classe IV: Fusta en contacte amb la terra o aigua dolça, exposada a humitat permanent com les jardineres, tarimes exteriors, fonamentació, pals clavats a terra, etc.
 

Com es munten els terres de pi massís de Flandes?

Es fixen en llistons de fusta tractada a l'autoclau segons el tipus de perfil, o travessers de Composite per allargar la seva vida útil.
La fixació dels terres exteriors de fusta de Pi Flandes es realitza mitjançant cargols o grapes d'acer inoxidable.

Com es realitza el manteniment del terra de pi per exterior?

Netejar amb aigua i amb sabons lliures d'agents químics. No és aconsellable utilitzar hidronetejadores per a realitzar la neteja, ja que segons la pressió d'aigua aplicada al terra, pot descrostar els tractaments aplicats.
Les fustes de Pi s'han de tractar amb protectors de fusta específics un parell de vegades a l'any, aconsellable utilitzar lasurs per a terres o tarimes, o olis de protecció específics.