Tancaportes i retenedors

  • Tancaportes, molles braç i perns

    Tancaportes, molles braç i perns

  • Tancaportes de terra i vaivé

    Tancaportes de terra i vaivé

  • Retenedors

    Retenedors

Tancaportes i retenidors:

Els tancaportes i retenidors per a portes i finestres són els objectes que es col·loquen per evitar que colpegin contra els mobles o les parets de la habitatge. Aquestes peces són imprescindibles per a cuidar l'entorn i solucionar possibles cops que es poden produir a les finestres i les portes a causa d'un corrent de vent.

Els tancaportes i retenidors són fàcils d'instal·lar i molt resistents. A més, a part de protegir, aconsegueixen millorar l'estètica de la teva llar.

Al catàleg d'Esteba podràs trobar diferents tipus de tancaportes i retenidors per a portes i finestres. 

Quins tipus de tancaportes hi ha disponibles?

Tancaportes de braç articulat

Els tancaportes de braç articulat són els més utilitzats en el mercat, ja que suporten els pesos estàndard de les portes més comunes. Hi ha disponibles en el mercat amb retenidor i sense retenidor, la diferència resideix en què el model amb retenidor permet fixar la porta oberta en l'angle que necessitem, mentre el que no disposa de retenidor, tanca la porta d'una vegada quan el braç articulat ha realitzat tot el recorregut. Permeten la seva instal·lació en totes dues mans.

Tancaportes de guia lliscant

Els tancaportes de guia lliscant no utilitzen braços articulats, sinó que utilitzen guies lliscants per a realitzar el mateix recorregut. Els tancaportes de guies lliscant ofereixen uns dissenys més elegants, moderns i minimalistes, a més ofereixen prestacions superiors als de braç articulat que permeten majors opcions d'instal·lació.

Tancaportes de terra

Els tancaportes de terra són habituals en botigues, edificis públics, hospitals i oficines, podent instal·lar-se en tota mena de portes, des de fusta i metall, o en portes de cristall sent les més habituals. Els tancaportes de terra suporten càrregues de fins a 300 quilos de pes i els tecnològicament més avançats incorporen regulació de tancament i obertura.

Perns de simple acció

Els perns de simple acció permeten el tancament de les portes de manera automàtica. De manera habitual s’instal·len com una tercera frontissa en portes estàndard per a obtenir el tancament automàtic. També permeten regular la potència i disposen d'una obertura màxima de 180º.

Molls braç

Els molls braços són similars als perns de simple acció, amb la diferència de què disposen de retorn automàtic, a més de la regulació de potència i l'obertura de 180º. Els molls braç poden instal·lar-se en portes d'interior i exterior.

Molls tancaportes

Els molls tancaportes és un sistema molt bàsic per al tancament de portes, s'utilitzen per exemple en comunitats de veïns per a accedir al garatge. Els molls tancaportes no disposen de retenció ni de regulació del cop final, simplement disposen de regulació de velocitat per a assegurar que la porta sempre queda tancada.

Frens retenidors

Els frens retenidors serveixen per a evitar els cops de porta per cops d'aire o per deixar anar la porta sense controlar la força de tancament en tota mena de portes exteriors. Els frens retenidors actuen en els últims 10º de tancament i són compatibles amb els tancaportes convencianals.