Rivets per portes

  • Rivets sota porta

    Rivets sota porta

  • Rivets d'encastar

    Rivets d'encastar

Què són els rivets baix porta?

Els rivets sota porta són unes peces de PVC o metàl·liques que serveixen per evitar l'entrada d'aire, pols i llum per la part inferior de la porta. Els rivets sota porta són de molt fàcil instal·lació i s'adapten a qualsevol porta practicable gràcies al fet que hi ha diferentes llargs per tallar a la mida desitjada.

Quin objectiu té la instal·lació dels rivets baix porta?

A més d'evitar l'entrada d'aire, pols i llum per la part inferior de la porta, també ens ajuda a reduir la despesa energètica i a una gestió més eficient de l'energia consumida per a la refrigeració o calefacció a la llar.

Quins models disposem de rivets baix porta?

Rivet de PVC adhesiu amb làmina d'estanquitat entre el cos i els pèls per evitar la filtració d'aire, etc. Diferents colors i longituds disponibles per tallar a la mida desitjada.

Rivet d'alumini automàtic en què es munta una peça en el marc que indica al rivet la funció a realitzar: quan la porta es tanca, la rodeta que porta incorporada en el rivet el fa baixar, en cas d'obrir la porta, el rivet puja per facilitar l'obertura de la porta.

Rivet per embotir que tanca automàticament el buit entre la porta i el paviment amb una obertura màxima de 18mm, realitzant un moviment basculant del perfil intern. Aquest rivet sota porta per embotir, permet muntar-lo en portes de fusta, alumini i cuirassades.