Portes blindades

  • Portes d'entrada blindades

    Portes d'entrada blindades

Les portes blindades es diferencien de la resta de tipus de portes per la seva estructura. La fulla de la porta actua com a reforç a la base de la porta, i acostumen a ser d'acer per a potenciar aquesta robustesa que la caracteritza. A més, el cèrcol de fusta li presta major duresa a l'estructura.

També cal tenir en compte que la porta blindada comptarà també amb un pany i frontisses caragolades. Tot això, la converteixen en una porta molt resistent, dura.

Es coneix com a porta blindada o cuirassada, per la seva capacitat resistent. Cada vegada són més comuns, perquè hi ha qui prefereix una porta que compleixi amb una funció de resguard, més que de disseny.

Diferències de les portes blindades

Com dèiem, la característica principal és que la porta en si compta amb una fulla, normalment metàl·lica, al voltant de la vora i que potencia la seva resistència. El cèrcol de fusta acaba de potenciar la seva capacitat robusta i inamovible.

Per tant, en aquests casos en els quals es necessita prioritzar la seguretat d'accés, la porta blindada al costat del seu pany i les frontisses anti-palanques, ofereixen un grau de satisfacció molt alt.

Què tenir en compte per a triar la porta blindada

Si necessites instal·lar una porta blindada en el teu domicili o botiga, però no tens clar quin triar, és important tenir en compte la seva funció. Cal tenir en compte la capacitat decorativa dels panells, els tipus de pany i el procés d'instal·lació.

És a dir, no hem d'associar la porta blindada a una porta massa pesada i lletja, perquè ofereixen diverses opcions quant al seu estil. Això sí, es diferencia de la resta de portes per comptar amb una fulla mecanitzada, un cèrcol, les motllures, els panys i les seves frontisses resistents.

Graus de les portes blindades

Els graus en una porta blindada ens permet conèixer les seves característiques i infraestructura de seguretat. Els graus venen determinats per la normativa UNE-EN, que avalua la resistència a l'efracció.

Els graus varien segons la seva capacitat d'aïllant tèrmic o antibales, sent un grau més per cadascuna d'aquestes capacitats. Per tant, és important saber quines són les nostres necessitats i triar de manera conseqüent.

A Esteba comptem amb les portes blindades de grau 3, d'ús domèstic, pensades per a oferir una alta seguretat, però sense oblidar el disseny. Per tant, apostem per una bona solució quant a resistència, però donant-li l'enfocament necessari per a la llar.