HKS

Mostrant 2 resultats de 2

 
Característiques
Disponibilitat
Preu (amb IVA)
Dte.
Preu net (amb IVA)

Mostrant 2 resultats de 2

Abans de començar la col·locació

- Cal eliminar tots els residus de pintura, cola, guix, greix i oli. Per tant, la superfície del terra ha d'estar completament lliure de pols i greix.
- És molt important que totes les parts del terra estiguin seques, netes i anivellades, és a dir, sense seccions irregulars que excedeixin 2 mm en una longitud de 2 metres (si no, cal anivellar la superfície del terra).
Nota:
- Terres de fusta antics: els terres antics de fusta consisteixen principalment en lames gruixudes de fusta tova. Han d'estar fixades al seu lloc, no mostrar signes de floridura o de la presència de bitxos i estar anivellats. Les noves seccions del parquet s'han de col·locar transversalment a les antigues.
- Terres de fusta (OSB o fusta contraxapada) i subparquet: el percentatge d'humitat d'aquests panells de fusta ha de ser del ± 9%.

Important!

- Aquest terra és un producte natural. L'estructura i la coloració de la fusta poden variar, per això és recomanable barrejar diverses seccions de diferents paquets mentre es col·loquen les lames.
- Reviseu el parquet: contingut d'humitat, mides, coloració i danys. No s'acceptaran eventuals denúncies una vegada instal·lades.

Juntes d'expansió

- La fusta és un producte natural que es veu afectat pel percentatge d'humitat relativa a l'aire. Quan la humitat de l'aire és alta, els terres de fusta s'expandeixen, mentres que un contingut en humitat massa baix farà que es contregui. Per això, és important deixar un espai entre el terra i les parets, marcs de portes, conductes de calefacció i similars.
- L'espai per a la junta de dilatació ha de ser mínim de 15 mm.
- Quan la instal·lació supera els 6 metres d'amplada o els 10 metres de longitud, cal afegir una junta d'expansió addicional, la junta s'ha de col·locar a la meitat del parquet i ha de ser més ampla.

Adhesió directa a la solera

- Si encola el parquet directament a la solera, l'encolat de les llengüetes i les ranures és supèrflua. Recomanem fer servir un adhesiu PU (bicomponent o component únic).
- Si hi ha perill d'humitat per capil·laritat, es recomana aplicar una capa prèvia de cola PU.
- Consum aproximat de cola: 1 kg/m².

Instal·lació flotant

- Instal·lar una làmina DPM de 0,2 mm de gruix (barrera de vapor aïllant) fabricada en polietilè amb una superposició d'almenys 200 mm.
- Col·locar una altra base aïllant per a parquet d'almenys 2 mm de gruixut. Aquesta pel·lícula NO es pot superposar.
- Per encolar el parquet, utilitzar una cola per a fusta sense aigua i aplicar a la longitud de tot l'encadellat i als extrems.

Indicacions i consells

- Disposar d'un clima apropiat per al terra de fusta és important. S'aconsella una temperatura ambient entre 18 i 22 ºC, i una humitat atmosfèrica entre 50 i 60%.
- Durant els mesos d'hivern l'aire de l'habitació sol tornar-se molt sec, per crear una humitat atmosfèrica constant, es poden penjar humidificadors als radiadors. Els espais més grans requeriran humidificadors elèctrics.
- A l'estiu i a la tardor quan la humitat atmosfèrica és alta, l'habitació ha d'estar ben ventilada.
- Com que és un producte natural, l'exposició a la llum solar directa provoca canvis de color, si les fluctuacions en la temperatura i la humitat són massa grans, el parquet de fusta es pot ondular, encongir o deformar.