Lliurament i devolucions

Condicions d'enviament

Excepte en el cas de les vendes a crèdit, Esteba.com no procedirà a enviar els productes fins a rebre la confirmació de pagament del Client.

En l´àmbit de la geografia catalana, i a menys que no s´estipuli el contrari, Esteba.com lliura les comandes a través del seu propi sistema de transport.

El termini de lliurament varia en funció de la disponibilitat d’estoc. En termes generals, en cas que hagi estoc disponible, el termini serà de 24h a 48h.

Si l’estoc està disponible en un magatzem diferent al que es compra habitualment, el termini serà d’entre 3 i 5 dies. Si no hi ha disponibilitat de material, s’haurà de consultar al magatzem o al comercial per establir un termini.

Esteba informarà al Client de les demores en el lliurament que es poguessin produir accidentalment. El lliurament es considera efectuat des del moment en què el transportista lliura el producte al client.

Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament són variables en funció d'on enviem la comanda. Es pot fer una estimació en el moment que els productes siguin a la cistella, sumats al total de la comanda. Recorda que per saber la quantitat, primer hauràs de seleccionar la província on vulguis que enviem la comanda.

Política de devolucions i canvis

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Esteba.com les incidències que pogués constatar. El Client pot adreçar-se a Esteba.com que l' atendrà i li proposarà una solució satisfactòria pels seus interessos.

En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l'enviament, tots els ports aniran a càrrec de Esteba.com. Les devolucions s' acceptaran sempre que l' article no hagi estat utilitzat o manipulat i es lliuri en perfecte estat.

En cas de devolució per sol·licitud del client, les despeses de devolució ni les d’enviament seran abonades.

Dret de desistiment

El Client disposa d' un termini de 14 dies laborables des de la recepció del producte per desistir de la compra sense que s'hagin d'indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d'exercir el dret de desistiment Esteba.com podrà atendre per analitzar els motius i proposar solucions que puguin satisfer l'interès del Client.

En qualsevol cas, les devolucions es podran fer dins dels 15 després d’efectuar la compra. Els productes només s'admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes Esteba.com procedirà al reintegrament de l' import abonat pel client, reintegrament que s' efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de quantitat. Les despeses de devolució no seran abonades.


© 2019 - Esteba - Tots els drets reservats Desenvolupat per comertis