Com ser client

A Esteba.com diferenciem els nostres clients entre professionals i no professionals.

Per ser client professional, cal omplir el formulari de sol·licitud de nou client. Des dels nostres serveis centrals revisarem tota la informació enviada i després de contactar amb el sol·licitant, Esteba.com proporcionarà les claus d'accés per poder accedir a les seves condicions de compra, sol·licitar pressupostos i encarregar comandes de tots els productes destinats només a la venda per a professionals.

També es pot sol·licitar a qualsevol dels nostres 7 magatzems o mitjançant una visita d’un dels nostres comercials.

Els clients professionals que no disposin d’accés a la seva àrea de client, podran fer la sol·licitud mitjançant el formulari de contacte “Sol·licitud accés àrea client”, procés pel qual una vegada revisada tota la informació li enviarem l’usuari i contrasenya corresponent. Per motius de seguretat, només hauràs de verificar el seu correu electrònic i modificar la contrasenya.

En cas de ser client no professional, necessitaràs registrar-te un cop hagis completat la comanda online.

En cas que ja siguis client no professional registrat només hauràs d’omplir l’usuari i la contrasenya corresponent. Si encara no tens cap compte client hauràs d’omplir el formulari de client per finalitzar la comanda online.


© 2020 - Esteba - Tots els drets reservats Desenvolupat per comertis