Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i LinkedIn). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc.… i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.

Qui és el responsable de les seves dades personals?

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractats per FUSTES ESTEBA, S.L. (d’ara endavant “El Venedor”) amb domicili social Ctra. Sant Feliu de Guíxols, 18-20 CIF B17014804, Correu electrònic lopd@esteba.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a FUSTES ESTEBA, S.L. i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: lopd@esteba.com.

Quines Dades Personals es recullen i quina finalitat tenen?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats

ApartatDades FinalitatEmpreses destinatàries de les dades
Sol·licitud Accés Àrea ClientNom, Id client, CIF, correu electrònic, telèfonIdentificar dades client per donar accés als serveis online. Legitimat per la relació contractual.Empresa Comertis proveïdora dels serveis de email marketing.
Sol·licitud Nou ClientNom, correu electrònic, NIF, Adreça i telèfonCreació del compte per realitzar comandes i beneficiar programa fidelització. Legitimat per la relació contractual.Empreses destinatàries*
Comanda onlineNom, adreça, telèfon, correu electrònic, codi postal, ciutat, província, paísCreació del compte per realitzar comandes
Formulari de contacte per clientsCorreu electrònic, delegació, telèfonContestar la seva pregunta. Legitimat per la seva prèvia consulta.
NewslettersNom, correu electrònic,Amb el seu consentiment enviar informació comercial. Legitimat amb el seu consentiment.
Consulta producteNom, correu electrònic, telèfon, delegació empresa/particular, adreça,Contactar amb possibles proveïdors
Borsa de treball

Nom, correu electrònic, telèfon, currículum vitae, botiga on vol treballar.

Conservarem les dades tres anys, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé, un any, en el cas que no encaixi.

Gestió d’una borsa de treball legitimat pel seu consentiment.
Gravació d'imatges

Imatges de vídeo i fotografies amb càmeres instal·lades en alguns dels nostres centres, si vostè hi accedeix físicament.

Seguretat de les nostres instal·lacions.

*FUSTES ESTEBA, S.L., FUSTES EMPORDÀ, S.A.U., FUSTES EST, S.A.U., FUSTES CENTRALS, S.A.U., FUSTES COMARCALS, S.A., FERRETERIES CATALÒNIA, S.A., FUSTES OLESTI, S.L.U., FUSTES LLEIDA, S.L.U., LUMBER, S.L., SALGIR IMPORT, S.L.U. i FERRETERA AUXILIAR LOCAL, S.L.U..

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

El Venedor utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’empresa FUSTES ESTEBA, S.L. amb adreça al Carrer de Sant Feliu de Guíxols, n. 18-20, C.P. 17004 Girona, o per correu electrònic a l’adreça: rrhh@esteba.com

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d'una relació contractual.
 2. Quan ens dóna el seu consentiment.
 3. Per interès legítim d'empresa per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.
 4. Compliment d'obligacions imposades per Llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment a qualsevol moment en la següent adreça: lopd@esteba.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, solament es tracten estrictament per a la finalitat per la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

El Venedor adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant temps conservarem les seves dades?

El Venedor guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

El Venedor, solament cedirà les seves dades en aquells serveis en els quals s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

El Venedor assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollits i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a la disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DretsContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades pel Venedor.        lopd@esteba.com
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:
• Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades
• Quan El Venedor  no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions.
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça lopd@esteba.com
Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d'una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
L'exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d'empresa, i per tant la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa El Venedor. En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, quant a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari ha de comprometre's a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

El Venedor no s'identifica amb les opinions expressades per uns altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat a cap xarxa social.

El Venedor es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per uns altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social al moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adequadament el grau de privadesa del perfil d'usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per FUSTES ESTEBA, S.L. són:

RedDirección
Facebookhttps://www.facebook.com/fustesesteba/
Instagramhttps://www.instagram.com/fustesesteba/
Youtube@Fustesesteba
Twitterhttps://twitter.com/fustesesteba
LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/11277423/admin/updates/

© 2020 - Esteba - Tots els drets reservats Desenvolupat per comertis