Cilindres

  • Cilindres de seguretat

    Cilindres de seguretat

  • Cilindres de serreta

    Cilindres de serreta

Què és un bombí pel pany d'una porta?

Un bombí és un mecanisme que s'utilitza per a l'obertura o el tancament d'una porta accionant el pany mitjançant els bolons i el cop. La seva funció és aportar seguretat a les portes d'entrada o a les estances on no es vol que accedeixi cap persona sense clau.
Els bombins contenen una clau que en inserir-la dins del pany el desbloquegen per tal de poder realitzar el gir i accionar el pany per obrir o tancar la porta. Si la clau no està inserida, els pins cauen sobre una cavitat que bloqueja el gir i l'accionament del pany.

Com desmuntar i muntar un bombí:

1. Descargolar el cargol de fixació del cilindre situat al pany a la mateixa alçada. El cargol sempre està en el cantell de la porta.
2. Extreure el cilindre per la part interior de la porta inserint la clau i girant sense realitzar cap esforç addicional, simplement alineant la clau amb el cilindre. Un cop alineada, el bombí surt amb molta suavitat. Nota: L'extracció o col·locació del cilindre o bombí sempre s'ha de fer amb la porta oberta.
3. Prendre nota de la mesura total del bombí i també fins al centre de la clau, habitualment es treballa amb dos tipus de cilindres: centrats i descentrats.
4. Per fer el muntatge d'un nou cilindre, simplement cal realitzar els mateixos passos però al revés, ja que no es necessita cap mena d'eina. Recordeu: abans de tancar la porta, cal comprovar que el bombí funciona amb total normalitat tant a l'interior com a l'exterior, i que els bulons i el cop del pany realitzen la seva funció correctament.
5. Un cop fetes les comprovacions, s'han de realitzar les mateixes proves amb la porta tancada des de l'interior i amb una altra persona a l'exterior.