Catàleg principal:

Taulers OSB

El tauler OSB és un producte derivat de la fusta de concepció tècnica avançada, elaborat a partir d'encenalls de fusta, les quals s'uneixen mitjançant cola sintètica. Els encenalls del tauler OSB estan disposats en capes perfectament diferenciades i orientades: les capes exteriors són orientades generalment en direcció longitudinal mentre que els encenalls de les capes internes són orientades en direcció perpendicular a la longitud del tauler.

Característiques del tauler OSB:
Resistència a la flexió i valors baixos d'inflament.

Aplicacions del tauler OSB:
Els taulers OSB s'utilitzen per aplicacions estructurals en la construcció, suports per a paviments, revestiment de parets i de teulades estructurals, embalatge industrial, caixes per a camions, material per a encofrat i estands per a fires, etc.

© 2019 - Esteba - Tots els drets reservats Desenvolupat per comertis