Taulers enllistonats de fusta

Catàleg principal:

Taulers enllistonats de fusta

Els taulers de fusta enllistonats estan formats per llistons de fusta de longituds iguals o diferents, units entre si mitjançant un adhesiu homologat, sent el gruix i l'amplada dels llistons iguals dins el mateix tauler. Amb aquest procediment, s'obtenen taulers enllistonats de gran format amb bona estabilitat davant de qualsevol mecanitzat, tall o fresat.
Formats dels taulers de fusta enllistonats:
Monocapa: formats per una sola capa.
Multicapa: formats per un nombre de capes senars, generalment 3 o 5.

Propietats dels taulers de fusta enllistonats:
Contingut d'humitat: ambient sec = 8 ± 2%.
Estabilitat dimensional: estable.
Aïllament acústic: depenent de la forma d'instal.lació i el tipus de construcció.
Conductivitat elèctrica: en estat sec és pràcticament aïllant.
Acció dels raigs ultraviolats: l'acció de la llum pot provocar el trencament de les fibres. El seu comportament es pot millorar mitjançant la seva protecció superficial, mitjana o profunda.

Aplicacions dels taulers de fusta enllistonats:
S'utilitzen per a fabricació de mobles moderns, rústics, juvenils, portes, fogons, etc.
També per a la fusteria en general: motllures, portes de pas, mampares, panelería, etc.

© 2019 - Esteba - Tots els drets reservats Desenvolupat per comertis