Terra exterior massís

Catàleg principal:

Terra exterior massís

Terres exteriors de fusta massissa amb textures i prestacions antilliscants. per a realitzar ambients decoratius en jardins, terrasses, parcs públics, piscines, etc. amb gran varietat de fustes i acabats decoratius com: fusta de pi flandes tractat a l'autoclau, fusta de Làrix/Mélèze, fusta de Merbau, Ipe i tots els complements d'acabat i accessoris per a realitzar un instal·lació perfecta.

Col·locació de les terres de fusta massissa exterior:
Per a la col·locació de les tarimes de fusta, cal instal·lar llistons a manera de suport amb una distància regular en una base completament anivellada perquè les lames de fusta no tinguin contacte directe amb el terra. Posteriorment, es fixen les tarimes amb grapes especials sobre els llistons o directament amb cargols d'acer inoxidable.
Nota:
És recomanable deixar un petit espai entre les lames, perquè la fusta pugui dilatar amb els canvis de temperatura i no s'aixequin les lames.

Manteniment de les tarimes de fusta massissa exterior:
Neteja amb aigua i sabó neutre (no és recomanable fer servir hidronetejadores).
Les fustes de pi com les exòtiques s'han de tractar amb protectors específics entre una i dues vegades a l'any, aconsellable utilitzar lasur nano tarimes o olis de protecció.

© 2019 - Esteba - Tots els drets reservats Desenvolupat per comertis