Aquest lloc web és propi de Esteba, S.A. amb CIF A17014804 i domicili Ctra Sant Feliu de Guíxols, 18 (CP 17004 ), adreça electrònica de contacte info@esteba.com .

Condicions de compra

La utilització dels canals de compra des de la pàgina www.esteba.com comporta l'acceptació de les presents condicions. Esteba.com entén que a l'efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

Esteba.com proporciona informació, per mitjà d'aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d'aquests productes. Ho fa amb la màxima diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura en la descripció dels productes no vincula a aquest ni a Esteba.com fins a la confirmació de l'acceptació de la comanda.

Esteba.com presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. Tanmateix , el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contacteu amb el nostre departament tècnic.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i poden incloure també les despeses d'enviament. Abans d'ordenar el pagament el client pot conèixer el detall d'aquests imports. La comanda no s'atendrà fins que el Client no premi "Acceptar" a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Un cop confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

Condicions d'enviament

Esteba.com no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per a les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Per al cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que efectuïn els serveis de duana de l'estat de residència del Client. Esteba.com no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

Tot i que Esteba.com procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment es pot donar el cas de no disposar del producte sol·licitat pel client. En aquest cas Esteba.com informarà al Client del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d'impossibilitat de proporcionar-li el producte Esteba.com pot proposar al Client l'enviament d'una creació de qualitat i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquestes alternatives i Esteba.com estarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel client.

Esteba.com lliura les seves creacions a través del seu propi transport. El termini de lliurament màxim serà de 2 dies, còmput que s'iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament. Esteba.com informarà al Client de les demores en el lliurament que es poguessin produir accidentalment. El lliurament es considera efectuat des del moment en què el transportista lliura el producte al client.

Devolucions

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Esteba.com les incidències que pogués constatar. El Client pot adreçar-se a Esteba.com que l'atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l'enviament, tots els ports aniran a càrrec de Esteba.com. Les devolucions s'acceptaran sempre que l'article no hagi estat utilitzat i es lliuri en les mateixes condicions.

El Client disposa d'un termini de 7 dies laborables per desistir el contracte sense que hagi indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d'exercir el dret de desistiment Esteba.com podrà atendre per analitzar els motius i proposar solucions que puguin satisfer l'interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s'admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes Esteba.com procedirà al reintegrament de l'import abonat pel client, reintegrament que s'efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de quantitat. Les despeses de devolució no seran abonats.

Protecció de dades

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99 i RD 1720/2007 en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s'incorporaran a un fitxer creat per Esteba.com per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzades per l'enviament d'informació comercial sobre productes similars als adquirits pel client. En qualsevol moment el client pot oposar a l'enviament d'aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d'accés a les dades, rectificació i cancel·lació dirigint-se a Esteba.com de la manera que li sigui més còmoda.

Tractament dades borsa de treball

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99 i RD 1720/2007 en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades personals que ens facilita en el seu currículum passaran a incorporar-se de la base de dades de l’empresa Fes Més Subministres, S.L., Bricoesteba, S.L. y Bricopractic, S.L.,, amb adreça al Crta. de Sant Feliu de Guíxols, n. 18-20, C.P. 17004 Girona, pel seu tractament, amb la finalitat de formar part de la nostra bossa de treball, accedir a les ofertes de treball que es considerin més adients al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.
Si participa en un procés de selecció, les seves dades poden ser cedides a empreses subcontractades per aquesta finalitat i, un cop finalitzat el procés, aquestes dades seran destruïdes.
Fes Més Subministres, S.L., Bricoesteba, S.L. y Bricopractic, S.L.,. conservarà les dades tres anys, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé, un any, en el cas que no encaixi.
De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’empresa Fes Més Subministres, S.L., Bricoesteba, S.L. y Bricopractic, S.L., amb adreça al Carrer de Sant Feliu de Guíxols, n. 18-20, C.P. 17004 Girona, o per correu electrònic a l’adreça: rrhh@fesmes.cat

Política de cookies:

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l'usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d'utilitzar. El nostre objectiu és oferir-te productes i serveis personalitzats. En aquest sentit les cookies ens permeten:

• Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior i visualitzar les seves factures anteriors.

• Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.

• Protegir la teva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d'inici de sessió.

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per a:

• Analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l'usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d'Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s'han completat i similars).

• Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.


© 2013 Esteba.com Condicions legals

Desenvolupat per Botigues.cat